ครอบครัวสุขสันต์ อบต.โนนธาตุ

ครอบครัวสุขสันต์ อบต.โนนธาตุ

วันคล้ายวันเกิด”น้องแพรว” (26 ตุลาคม 2561)

สุขสันต์วันเกิด น้องแพรว1

20181026_12595620181026_13035620181026_12175520181026_12180320181026_13100720181026_13101320181026_13101920181026_131124

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้คุณรัตนาภรณ์  คำดี นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห­้อง จังหวัดขอนแก่น พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

“มีความเจริญ ก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน
และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการ”

วันคล้ายวันเกิด”น้องแต้ว” (8 ตุลาคม 2561)

สุขสันต์วันเกิดน้องแต้ว(2)

1234

Happy birth day to you

HBD ขอให้มีความสุขมากๆ คิดอะไรขอให้สมดังปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเงินใช้ตลอดทั้งปี

วันคล้ายวันเกิด นายก อบต.โนนธาตุ (15 เมษายน 2560)

สุขสันต์วันเกิด นายก1

12834567

 

ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย
จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ
อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน
มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย
ขอให้ท่านนายกสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

วันคล้ายวันเกิด จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก (25 มิถุนายน 2559)

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห­้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

วันคล้ายวันเกิด คุณระเบียบ อินทมาตย์ (23 มิถุนายน 2559)

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้คุณระเบียบ อินทมาตย์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห­้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

วันคล้ายวันเกิด คุณอรปรียา ประทุมวิง (8 ตุลาคม 2558)

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้คุณอรปรียา ประทุมวิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห­้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

“มีความเจริญ ก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน
และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการ”
hq4yv5nzpwy
สุขสันต์วันเกิด อรปรียา ประทุมวิง
1S__2121846S__2121848S__2121849S__2121851S__2121851S__2121853S__2121855S__2121856S__2121858S__2121860S__2121861

วันคล้ายวันเกิด คุณจิระภา โชคชัย (13 กันยายน 2558)

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้คุณจิระภา  โชคชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 3  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห­้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

“มีความสุข  สมหวัง  ดังใจหมาย
ครบรอบคล้าย  วันเกิด  ประเสริฐศรี
อันการงาน  มั่นคง  ดำรงดี
ให้สุขขี  เถิดหนอ  ขออวยพร”

hq4yv5nzpwy

สุขสันต์วันเกิดจิระภา โชคชัย

1234

วันคล้ายวันเกิด คุณสถาพร ศรีสวัสดิ์ (7 กันยายน 2558)

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้คุณสถาพร ศรีสวัสดิ์ พนักงานช่าง 6 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห­้อง พร้อมครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

สุขสันต์วันเกิดสถาพร ศรีสวัสดิ์

1234

วันคล้ายวันเกิด จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก (25 มิถุนายน 2558)

สุขสันต์วันเกิด จ่าเอกสฤษดิ์1

1234

ขอให้จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป…

วันคล้ายวันเกิด นางจารุวรรณ  เรียงแก้ว หรือ กุ้งใหญ่  (22 พฤษภาคม 2558)

จารุวรรณ1

1234567จารุวรรณ1

วันคล้ายวันเกิด นายศิลา  นาคคำ หรือ ช่างหิน  (8 พฤษภาคม 2558)

หิน1

1267894IMG_5481

วันคล้ายวันเกิด ปลัด อบต.โนนธาตุ (1 พฤษภาคม 2558)

Picture1ขอบคุณในความรู้สึกดีดี สิ่งดีดี ที่น้องๆ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา­ตุ มอบให้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (1 พฤษภาคม) ซึ่งตรงกับวันแรงงาน ขออาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ส­ิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองให้น้องๆ ทุกคนตลอดทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญต­ลอดไป

วันคล้ายวันเกิด นายก อบต.โนนธาตุ (15 เมษายน 2558)

Picture2ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย
จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ
อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน
มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย
ขอให้ท่านนายกสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความสุขความเจริญตลอดไป…

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน