โครงการตำรวจท้องถิ่น ปี 2558

โครงการตำรวจท้องถิ่น ปี 2558

IMG_3321IMG_3322IMG_3324IMG_3325

ตำรวจท้องถิ่นโครงการตำรวจท้องถิ่นสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

hpqscan0001

ร้อยตำรวจโทหัสดินทร์  ศิริรัตนไพจิตร

ตำแหน่ง  รอง สว.ธร.สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน  จังหวัดเลย  ปฎิบัติราชการ

สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โทร. ๐๘-๖๘๗๒-๐๖๗๗

2ดาบตำรวจชอบรัก  ภักดี

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่จราจรสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

โทร. ๐๘-๘๕๓๔-๐๑๙๗

โครงการตำรวจท้องถิ่น ปี 2558

IMG_3973IMG_3931IMG_3945Picture1วัน ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดย  พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้มอบหมายให้  พันตำรวจโทสุรเดช  นารี  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  และ  พันตำรวจโทอุทิศ  ฤทธิ์จะโป๊ะ  หัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ  ดำเนินการตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้การต้อนรับ  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2497 มีฐานะเป็น”สถานีตำรวจภูธรตำบล “ อยู่ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพล โดยมีสถานีตำรวจภูธรตำบลอยู่ในสังกัดอีก 2 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และสถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด มี สิบตำรวจเอกนัย นาตีชน เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2505ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ”และได้ยุบเอาสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และ สถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด เข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยสั่งให้ยกเลิกสถานีตำรวจภูธรตำบลทั้งสองแห่งลง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2506 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรอำเภอ”
แต่เดิมนั้นอาคารที่ทำการเป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาปีพุทธศักราช 2531 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้โดยมีผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีตำรวจขึ้น จนถึงปัจจุบันจำนวน 25 นาย ดังนี้.
1. สิบตำรวจเอก นัย นาตีชน ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2497 – 2501
2. ร้อยตำรวจโท โสรัฐ อเนกเวียง ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2501 – 2505
3. ร้อยตำรวจเอก กิตติสัณห์ ชูศรี ตำแหน่ง หน.สภ.กิ่ง อ. พ.ศ. 2505 – 2506
4.ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ พงษ์ศิริ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2506 – 2512
5. พันตำรวจตรี ทวี เหลืองอรุณ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2512 – 2518
6. พันตำรวจตรี จรินทร์ ยอดเณร ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2518 – 2520
7. พันตำรวจตรี บุญเลิศ ตยางคานนท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2520 – 2521
8. พันตำรวจโท ประศักดิ์ มุสิกเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2521 – 2524
9. พันตำรวจโท วิจิตร ปัทมรีย์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2524 – 2527
10. พันตำรวจโท สกล สุวรรณแสง ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2527 – 2529
11. พันตำรวจโท แก้ว ทีเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2529 – 2531
12. พันตำรวจโท วีระ วัฒนชัยนันท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2531 – 2532
13. พันตำรวจโท กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2532 – 2534
14. พันตำรวจโท สุภมิตร พรหมพยัคฆ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2534 – 2535
15. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2535 – 2537
16. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ .พ.ศ. 2537-2541
17. พันตำรวจเอกมงคลชัย พันธุ์งาม ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2541 – 2542
18. พันตำรวจเอก ไพบูลย์ เจริญพานิช ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2542 – 2543
19. พันตำรวจเอก วิทุร โพธิปัสสา ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2543 – 2544
20. พันตำรวจเอก วิโรจน์ ไพรีพินาศ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2544 – 2548
21. พันตำรวจเอก ชวิทย์ ปรางค์ธวัช ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2548 – 2551
22. พันตำรวจเอก วิญญู อำนวยสมบัติ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2551 – 2554
23.พันตำรวจเอก ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2554 – 2555
24. พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2555
25. พันตำรวจเอก วีระวัฒน์ สระบัว ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2558
26. พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.อบต.โนนธาตุ ปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน