ประกาศจัดตั้ง อบต.โนนธาตุ

ประกาศจัดตั้ง อบต.โนนธาตุ

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์ (1998) งบประมาณ 1,996,000 บาท

อบต.โนนธาตุ3

อบต.โนนธาตุ 1อบต.โนนธาตุ2อบต.โนนธาตุ4อบต.โนนธาตุ5

รายงานผลการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation Report) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

015018026034

IMG_7884IMG_7886IMG_7892IMG_7881

สถานที่ก่อสร้าง

4IMG_7699314321

Picture13แบบก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ scan scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016 scan0017 scan0018 scan0019 scan0020 scan0021 scan0022 scan0023 scan0024 scan0025 scan0026 scan0027

อาคารที่ทำการ อบต.โนนธาตุ

11221

1234

Picture31แบบก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

scan scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0016 scan0017 scan0018 scan0019 scan0020 scan0021 scan0022 scan0023 scan0024 scan0025 scan0026 scan0027 scan0028 scan0029

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน