ข้อมูลพระสงฆ์ในเขต อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลพระสงฆ์ในเขต อบต.โนนธาตุ/ศาสนา/วัฒนธรรม

การเดินตามพุทธองค์มีความผิดพลาดเพียง ๒ ประการเท่านั้น

Picture1ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213256.html

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
การเดินตามพุทธองค์มีความผิดพลาดเพียง๒ประการเท่านั้น
การเดินตามพุทธองค์มีความผิดพลาดเพียง๒ประการเท่านั้น : วิปัสสนาบนหน้าข่าว โดยพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
วงล้อแห่งธรรม (ธัมมจักร) แห่งพุทธะ ถูกเข็นเคลื่อนผ่านกาลเวลาในโลกมนุษย์มาแล้ว เป็นปีที่ ๒,๖๐๓ โดยเริ่มนับจากวันที่พระองค์ทรงตรัสสอนท่านอัญญาโกณฑัญญะจนบรรลุธรรม เป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรก เราจึงเรียกวันนั้นว่า อาสาฬหบูชา
ผมอยากจะกราบแทบเท้าผู้สร้างภาพยนตร์ “พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก” จริงๆ งานชิ้นนี้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนติดตามดูกันมากมาย (ดึงมวลชนให้ออกมาจากการเสพละครน้ำเน่า ที่ดูจะมีฉากตบจูบกันชัดเจน และรุนแรงมากขึ้นทุกที) นอกจากจะจรรโลงใจให้คนทีศีลธรรมแล้วยังจูงใจให้ชาวพุทธสนใจจะปฏิบัติธรรมกัน มากขึ้นด้วย
มีอยู่ฉากหนึ่ง ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังสาธยายดับอารมณ์โกรธของพระเจ้าสุทโทธนะ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลานแกให้กลายเป็นสามเณรราหุล พระองค์ตรัสว่า …
“มีความผิดพลาดเพียง ๒ ประการ เท่านั้นในการเดินตามพระองค์ (พุทธะ) คือ ๑ ไม่เดินไปจนสุดทาง และ ๒ ไม่เริ่มเดินตั้งแต่ต้น”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

GMn0s8RIMUzIGrsBwORKMnVkSi5ZI45j3wbZQ2B28VOz9HdJ0MxTw60mCFySV4ใบประกาศเก็บไว้ไหน? เจาะประโยชน์สอบนักธรรม สมัครงาน เข้าเรียน ช่วยได้ไหม? โดย ไทยรัฐออนไลน์ 29 ส.ค. 2558 05:31 http://www.thairath.co.th/content/521408 การสอบนักธรรมตรี โท เอก ใบประกาศเก็บไว้ไหน คลิกดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต

IMG_3417วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต (อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน) ณ เมรุชั่วคราววัดหัวหิน  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ ประธานฝ่ายบรรพชิต, นายธวัชชัย  รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประธานจัดงาน

การพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต อ่านรายละเอียดคลิก

การพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุตชมภาพคลิกดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีต้อนรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ

3594วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 มีพิธีต้อนรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ของ พระครูชลธาร ธรรมานุกูล (ผจร.พระทวี จกก.ม.โม) ณ วัดชลธาร  บ้านโนนแต้  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  

-เวลา 08.00 น. แห่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศรอบหมู่บ้าน

-เวลา 10.00 น. เจริญพระพุทธมนต์

-เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

พิธีต้อนรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ของ พระครูชลธาร ธรรมานุกูล อ่านรายละเอียดคลิก

พิธีต้อนรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ของ พระครูชลธาร ธรรมานุกู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลพระสงฆ์ในเขต อบต.โนนธาตุ

รูปภาพ1 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีวัด  จำนวน 7 วัด คือ  วัดชลธาร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5,  วัดหัวหิน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6,  วัดทองหลาง บ้านสว่าง หมู่ที่ 3,  วัดสุตตาราม บ้านชาด หมู่ที่ 10,  วัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2,  วัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  และวัดอัมพวัน บ้านโนนธาต หมู่ที่ 9 มีพระในแต่ละวัดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554) คลิกรายละเอียด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน