รวมคลิปหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

รวมคลิปหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

DSC03162

IMG_5414

รวมคลิปหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8+%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ei=l95uU-u_CJD-8QWJq4DAAg&ved=0CAgQ_AUoAw&biw=1280&bih=649&dpr=1#q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E+%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&start=0&tbm=vid

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

วัันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2556 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน