โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล นายก อบต.โนนธาตุ1รางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี-2557(1)1234

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1134 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

จดหมายถึงเดลินิวส์ปลัด7ปลัด8

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 1:13 น. คำสำคัญ: จดหมายถึงเดลินิวส์. มีสิ่งปลูกสร้างปิด คลองสาธารณะ. เรียน ศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร ผ่าน นสพ.เดลินิวส์. ดิฉันราษฎร …
www.dailynews.co.th/article/336853

134วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ นายโกสินทร์  นาสิงห์  พนักงานขับรถ  เข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีมอบ

การรับโล่ประกาศเกียรติคุณนายก อบต.-ปลัด อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

1

2

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์  สโมสรกองทัพบก  ถนนวิภาดี-รังสิต กรุงเทพฯ  จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีมอบรางวัล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น1

IMG_9181

4123

1234

ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ1

โล่รางวัล-ประกาศเกียรติคุณ

กู้ชีพ 2554

รูปภาพ1

กู้ชีพ 2555

รูปภาพ6

รูปภาพ7

รูปภาพ8

hpqscan0009

ประกาศนียบัตรศูนย์เด็กปลอดโรค ศพด.อบต.โนนธาตุ

ศูนย์เด็กปลอดโรค-1

ศูนย์เด็กปลอดโรค

เกียรติบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

1

2

3

4

5

เกียรติบัตรการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

หารือกรณีการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0037.30/1902 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด
การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0037.30/2079 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การ บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/2215 ลงวันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

hpqscan000306

จปฐ.2555

จปฐ.2553

จปฐ.2552

หนังสือรับรองเขตปลดโรคพิษสุนัขบ้า

146

220

312

 โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1

 โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 2

 โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 3

1231รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2548 อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2548 (รายละเอียด หน้า 34 ลำดับที่ 91) คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

 

รวมเกียรติบัตร รางวัล บันทึกความร่วมมือ อบต.โนนธาตุ 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน