นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557

นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557

ปลัด7

ปลัด8

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 1:13 น. คำสำคัญ: จดหมายถึงเดลินิวส์. มีสิ่งปลูกสร้างปิด คลองสาธารณะ. เรียน ศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร ผ่าน นสพ.เดลินิวส์. ดิฉันราษฎร …
www.dailynews.co.th/article/336853

โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกาศเกียรติคุณ อปท./ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14

วันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  รางวัลไทย  สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น  ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2  หอประชุมกองทัพอากาศ  ถนนพหลโยธิน  เขตสายไหม กรุงเทพฯ คลิกดาวน์โหลด

ขอแสดงความยินดี

18

4123

6141541312195

1234

23456891011151214

โครงการประกาศเกียรติคุณนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 เว็บไซต์ : http://www.thaiawards.com/

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 5

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 12

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันศุกร์ ที่ 4  เมษายน พ.ศ  2557 เวลา 12.00 -16.00 น.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3  กำหนดการโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ประธานพิธี : ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำโครงการทุกท่าน ขอขอบคุณ คุณวรินทร สุธรรมซาว หัวหน้าคณะทำงาน/ผู้ประสานงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

3345

1

1975206_756702631016380_4839674366935774387_n1014321_756702744349702_3839962676159108964_n10172673_756704834349493_8215485524873724235_n10152045_756702851016358_5588990207137446448_n10246592_756702707683039_5464786863440835030_n10152045_756702851016358_5588990207137446448_n1014321_756702744349702_3839962676159108964_n10155921_735794723117679_3266339679960335525_n

 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น รุ่นที่ 3 ปี 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น รุ่นที่ 3 ปี 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น รุ่นที่ 3 ปี 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น 2557

นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น

33310350621_941299669223341_2680901388896407767_n

1

111

นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น1

รูปภาพ1

รูปภาพ2

รูปภาพ3

201442_33939

โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น คลิกดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งลงทะเบียนพร้อมเข้ารับรางวัล“นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

IMG_5596IMG_5591IMG_5600IMG_5607กำหนดการโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ประธานพิธี : ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี วันศุกร์ ที่ 4  เมษายน พ.ศ  2557เวลา 12.00 น    16.00 น.ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำโครงการทุกท่าน ขอขอบคุณ คุณวรินทร สุธรรมซาว หัวหน้าคณะทำงาน/ผู้ประสานงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

แผนที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพ คลิกดาวน์โหลด

ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิดาวน์โหลด 1  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5  

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก  

hpqscan0007hpqscan0006hpqscan0008hpqscan0009

เกียรติบัตร“นักเรียนที่มีจริยธรรมดีเด่น”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

hpqscan0006

“พ่อดีเด่น” ประจำปี 2552

hpqscan0001

DSC00749DSC00751DSC00846DSC00841

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2552 นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ได้รับวุฒิบัตร “พ่อดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2552 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

222เกียรติบัตรทำรั้ว ปลัด อบต.1.

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน