ชะลอการขายข้าวเปลือก ปี 2558/2559

รัฐบาลช่วยชาวนาโดยตรง

01 MobileUnit_รัฐบาลช่วยชาวนาโดยตรง

ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 โดย…คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

IMG_9185

IMG_9186

การจ่ายเงินจำนำข้าวให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557

1

1

1

1

1

1

1

1

กองทุนช่วยเหลือชาวนา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเพื่อหาเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา มีการสมทบเงิน จำนวน 26,100 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวร่วมบริจาค หรือ สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ 3 รูปแบบร่วมบริจาค หรือ สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ 3 รูปแบบ
1. บริจาคเงินเข้ากองทุน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0200-3-3477-582 ธ.ก.ส.สาขาบางเขน
2. สมทบเข้ากองทุน ชินดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
3. สมทบเข้ากองทุน ชินดคืนต้น และมีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี
ร่วมบริจาค หรือ สมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
* ท่านจะได้รับ “ใบสมทบกองทุน” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนพร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกองทุน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสมทบก่อนกำหนด
ติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.0-2555-0555
ดูยอดเงินรวมกองทุนรายวันได้ที่นี่

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวคลิก http://www.baac.or.th/

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

เกาะติดม็อบกดดันรัฐบาล

เกาะติดม็อบกดดันรัฐบาล”จากคมชัดลึกออนไลน์ คลิก http://www.komchadluek.net/specialsection.php?sid=89

จำนำข้าว1

1234567891011121315161718192014 การจ่ายเงินจำนำข้าวให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 2310 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเลือก ปีการผลิต 2556/57 คลิกดาวน์โหลด 

12 สปอต Momile Unit โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) mp3 คลิกดาวน์โหลด 

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57อ่านรายละเอียดคลิก

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์/โครงการรับจำนำข้าว http://www.dit.go.th/

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน