ข้อมูลครู-นักเรียนสังกัด.สพฐ.

ข้อมูลครู-นักเรียนสังกัด สนง.สพฐ.อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2560 (10 มิถุนายน 2560)

การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (School information system : sis) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลครูและนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 10 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด 

…………………………………………………………………………………………….

รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (sis) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2559 (10 มิถุนายน 2559) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2556 (10 มิถุนายน 2556) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2555 (10 มิถุนายน 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2554 (10 มิถุนายน 2554) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2553 (10 มิถุนายน 2553) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2552 (10 มิถุนายน 2552) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2551 (10 มิถุนายน 2551) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน