ข้อมูลครู-นักเรียนสังกัด.สพฐ.อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลครู-นักเรียนสังกัด สนง.สพฐ.อบต.โนนธาตุ

รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (sis) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2556 (10 มิถุนายน 2559) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2556 (10 มิถุนายน 2556) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2555 (10 มิถุนายน 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2554 (10 มิถุนายน 2554) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2553 (10 มิถุนายน 2553) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2552 (10 มิถุนายน 2552) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลครู-นักเรียน ปี 2551 (10 มิถุนายน 2551) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน