แผนดำเนินการเลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ

แผนดำเนินการเลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2556

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในเดือน ตุลาคม  ..2556  นี้  เป็นการเลือกตั้งที่มีวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้กำหนดแผนงาน  กำหนดกรอบในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ที่กำลังจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้   เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  เป็นการเพิ่มมาตรการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน