คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c1450042คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  ได้จากลูกหลานไป เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 23.42 น. สิริอายุ 79 ปี 3 เดือน 13 วัน ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  บ้านเลขที่ 58  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และจะทำการฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ เมรุวัดสำราญจิต  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ในนามของเจ้าภาพ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติ และญาติสนิททุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมและนำพวงหรีดมาเคารพศพ มา ณ โอกาสนี้ (สมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ)

ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………

คำถวายผ้ากฐินให้แก่ผู้ตาย (ผู้ล่วงลับ) โดย…พ่อทายกสมหมาย  อุตมะ  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

รวมคำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

อาลัยคุณพ่อจุล ภิรมกิจ 27 มีนาคม 25591234

พ่อจุล ภิรมกิจ ได้จากลูกหลานไปแล้ว หลับให้สบายน่ะพ่อ พ่อเหนื่อย พ่อต่อสู้มามากแล้ว (ไพศาล ภิรมกิจ) พ่อจุล ภิรมกิจ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ระหว่าง พ.ศ.2541-2544 ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งใน อบต.-ประธานสภาฯ) ท่านได้จากไป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.40 น. ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 59 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และจะทำการฌาปนกิจ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ

IMG_1141IMG_1145IMG_11351234

อาลัยยิ่งคุณพ่อไมล์ มูลเทพ1IMG_1115IMG_1119121IMG_1097IMG_11041IMG_1111IMG_1112คุณพ่อไมล์ มูลเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.อบต.หมู่ที่ 6) เสียชีวิตจากสาเหตุ ไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 17.20 น.ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ และผู้ที่เป็นเจ้าของคำกลอนข้างล่างนี้  ข้าพเจ้าขออนุญาตในการนำออกเผยแพร่  เพื่อให้ผู้สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป จะปฎิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นครับ ขอดวงวิญญาณของท่านผู้ที่ล่วงลับกลับสู่สรวงสวรรค์ขั้นทิพย์วิมาน …เทอญ   (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)

1

2

แม่สีดา

อาลัย คุณแม่สีดา ดวงเข็ม  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น.

รายนามเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม ระหว่างวันที่ 2226 ตุลาคม พ.ศ.2557  คลิกดาวน์โหลด

รายนามผู้นำพวงหรีดมาเคารพศพ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม ระหว่างวันที่ 2226 ตุลาคม พ.ศ.2557  คลิกดาวน์โหลด

อนุสรณ์งานฌาปนกิจคุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  ณ เมรุวัดสำราญจิต วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1234

ยายสีดา 1

การ์ดศพพับ

การด์ศพ2พับหลังแก้ไข

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม

ชาตะ   4 มิถุนายน พ.ศ.2468         มรณะ  22 ตุลาคม พ.ศ.2557

รวมสิริอายุ  90 ปี

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2466 ที่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของคุณตา สิมมา-คุณยายอึ้ม อาราษฎร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  คุณตาสิมมา และ คุณยายอึ้ม เป็นคนชาวบ้านหนองค้อ ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประมาณ พ.ศ.2464 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประวัติส่วนตัวของ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม

เจ้าภาพ

พณฯ เสริมศักดิ์-คุณนายระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช

พ.อ.(พิเศษ)พิทักษ์พล-ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์

อาจารย์สุนทร-อาจารย์ประดับ  ดวงเข็ม          (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางอมร-นายสมาน  ประทุมวิง                       (บุตรสาว-บุตรเขย)

นายทินกร-นางวันทา  ดวงเข็ม                       (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางสมร-นายสมบูรณ์  ภาระหันต์                   (บุตรสาว-บุตรเขย)

นางสมัย-นายรักษ์  ชิดนอก                            (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูลำไย-คุณครูสุพจน์  ชาญตะกั่ว             (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูสัมฤทธิ์-คุณครูสมพิศ  ดวงเข็ม             (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

ผู้ใหญ่อรุณ-นางประนอม  ดวงเข็ม                  (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

คุณครูเนาวรัตน์-นายสมชาย  ศิริสุทธา            (บุตรสาว-บุตรเขย

พร้อมหลาน เหลน และญาติ ทุกคน

……สิ่งใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง  ทุกสิ่งล้วน ต้องผุพัง เสื่อมสิ้น  เหลือสิ่งแท้คือ กุศลกรรม บุญ ความดี  เป็นที่พึ่ง ให้แก่ตน ในทุกยาม….

เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ  คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา  และไมตรีจิตอันสูงส่งของท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ  พร้อมญาติมิตรทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม  นำพวงหรีดมาเคารพศพผู้วายชนม์  ตลอดจนร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง  หรือการต้อนรับไม่ทั่วถึง ทางเจ้าภาพขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  และจะขอระลึกถึงพระคุณนี้ตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่าน….จากคณะเจ้าภาพ

ครูถวิล

1654

♥♥ที่ระลึกงานฌาปนกุจศพอาจารย์ถวิล เนาวนนท์ ณ เมรุวัดสุตาราม  บ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1

2

♥♥♥อนุสรณ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  คุณแม่หวัน คิดเข่ม ณ เมรุวัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลืกดาวน์โหลด

อนุสรณ์งานฌาปนกิจ

คำกลอนงานศพคุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว

♥♥♥อนุสรณ์งานฌาปนกิจ คุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

พ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์

รูปภาพ2

hpqscan0002

อาลัยพี่ชาย

               มิใช่เพียงเป็นผู้เคยรู้จัก

แต่คือหลักหัวใจในทุกที่

มากความรักเมตตาเอื้ออารี

อยู่ในกรอบประเพณีที่สมควร

               ยังจำซึ้งตรึงใจไม่เคยเลืือน

เป็นพี่เพื่อนเป็นครูดูครบถ้วน

เป็นผู้คอยระวังภัยทั้งมวล

ยิ่งทบทวนยิ่งเห็นความเป็นจริง

                ด้วยความดีมีพร้อมน้อมเคารพ

พี่จงพบสุคติวิเศษยิ่ง

กุศลใดที่เคยสร้างขออ้างอิง

เชิญขวัญมิ่งสู่เมืองฟ้าด้วยอาลัย…

♥♥♥กำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดงานฌาปนกิจศพ  คลิกดาวน์โหลด 

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-อาลัยพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-ขอขมาพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน