คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

รวมคำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ และผู้ที่เป็นเจ้าของคำกลอนข้างล่างนี้ และขออนุญาตในการนำออกเผยแพร่ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป จะปฎิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นครับ ขอดวงวิญญาณของท่านผู้ที่ล่วงลับกลับสู่สรวงสวรรค์ขั้นทิพย์วิมาน ….

ครูถวิล

1654

♥♥ที่ระลึกงานฌาปนกุจศพอาจารย์ถวิล เนาวนนท์ ณ เมรุวัดสุตาราม  บ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1

2

♥♥♥อนุสรณ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  คุณแม่หวัน คิดเข่ม ณ เมรุวัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลืกดาวน์โหลด

อนุสรณ์งานฌาปนกิจ

คำกลอนงานศพคุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว

♥♥♥อนุสรณ์งานฌาปนกิจ คุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

พ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์

รูปภาพ2

hpqscan0002

อาลัยพี่ชาย

               มิใช่เพียงเป็นผู้เคยรู้จัก

แต่คือหลักหัวใจในทุกที่

มากความรักเมตตาเอื้ออารี

อยู่ในกรอบประเพณีที่สมควร

               ยังจำซึ้งตรึงใจไม่เคยเลืือน

เป็นพี่เพื่อนเป็นครูดูครบถ้วน

เป็นผู้คอยระวังภัยทั้งมวล

ยิ่งทบทวนยิ่งเห็นความเป็นจริง

                ด้วยความดีมีพร้อมน้อมเคารพ

พี่จงพบสุคติวิเศษยิ่ง

กุศลใดที่เคยสร้างขออ้างอิง

เชิญขวัญมิ่งสู่เมืองฟ้าด้วยอาลัย…

♥♥♥กำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดงานฌาปนกิจศพ  คลิกดาวน์โหลด 

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-อาลัยพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-ขอขมาพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน