กำหนดการฌาปนกิจศพ

คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองคำ  ประพันธ์  (คุณพ่อของ นางจิระภา  โชคชัย  เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) ณ เมรุวัดศิริชัยมงคล  บ้านป่าปอ  ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

123456789101112

กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองใบ แสนบุตร (คุณแม่ของ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ)  ดาวน์โหลดเอกสาร คุณแม่ทองใบ แสนบุตร

5412

-กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่เขมริกา พลไธสง (คุณแม่ของ นางพรปวีณ์ กลุ่อมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ)

เขมริกา1

เขมริกา2-กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่ไพจิต  แก้วนอก  (อดีตภรรยาพ่อล้วน  แก้วนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ)

แม่ไพจิต แก้วนอก

778142777111188880444441แม่ไพจิต แก้วนอก

พ่อดวง เรียงแก้ว123

สวดอภิธรรม คืนที่ 3_๑๗๑๐๑๔_0017 พ่อเขียน-เสริมดำรงศักดิ์13

1329220171011_๑๗๑๐๑๒_00011323420171011_๑๗๑๐๑๒_000220171011_๑๗๑๐๑๒_000320171011_๑๗๑๐๑๒_000420171011_๑๗๑๐๑๒_002020171011_๑๗๑๐๑๒_001820171011_๑๗๑๐๑๒_000720171011_๑๗๑๐๑๒_000520171011_๑๗๑๐๑๒_000820171011_๑๗๑๐๑๒_0009 ขอแสดงความอาลัยเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ คุณพ่อเขียน เสริมดำรงศักดิ์ ซึ่งท่านได้สร้างคุณงามความดีให้กับตำบลโนนธาตุ มากมาย เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ท่านเคยได้รับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้.-

-อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนธาตุ (ปี 2514-2523)

-อดีตกำนันตำบลโนนธาตุ (ปี 2523-2539)

-อดีตกำนันแหนบทองคำ (ปี 2531)

-อดีตประธานกรรมการบริหาร อบต.โนนธาตุ (ปี 2540-2541)

-อดีตนายกองค์การบริหาร อบต.โนนธาตุ (ปี 2544-2548)

ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 06.15 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่กรุงเทพมหานคร และญาติได้นำร่างของท่านกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 บ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และได้มีการฌาปนกิจศพของคุณพ่อ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ฌาปนสถาน วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1503931072273วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีฌาปนกิจศพของคุณพ่อสมาน  ประทุมวิง ณ เมรุวัดสำราญจิต โดยมี  ท่านอาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรที่เคารพนับถือทุกคณะ ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่กรุณานำพวงหรีดและดอกไม้มาเคารพศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  ตลอดจนเสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และมาร่วมในงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อในครั้งนี้  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอให้กุศลและผลบุญส่วนนี้ จงเกื้อกูลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติและสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีทุกท่าน เทอญ

คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2484 ที่บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรของ  คุณพ่อวันดี-คุณแม่ปาน ประทุมวิง   คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา จำนวน 4 คน อ่านรายละเอียดคลิก http://www.kknontat.com/somchai/?p=3367

คุณพ่อเคน-อุทัยประดิษฐ์1

450042คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  ได้จากลูกหลานไป เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 23.42 น. สิริอายุ 79 ปี 3 เดือน 13 วัน ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  บ้านเลขที่ 58  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และจะทำการฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ เมรุวัดสำราญจิต  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ในนามของเจ้าภาพ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติ และญาติสนิททุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมและนำพวงหรีดมาเคารพศพ มา ณ โอกาสนี้ (สมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ)

ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………

คำถวายผ้ากฐินให้แก่ผู้ตาย (ผู้ล่วงลับ) โดย…พ่อทายกสมหมาย  อุตมะ  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

รวมคำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

อาลัยคุณพ่อจุล ภิรมกิจ 27 มีนาคม 25591234

พ่อจุล ภิรมกิจ ได้จากลูกหลานไปแล้ว หลับให้สบายน่ะพ่อ พ่อเหนื่อย พ่อต่อสู้มามากแล้ว (ไพศาล ภิรมกิจ) พ่อจุล ภิรมกิจ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ระหว่าง พ.ศ.2541-2544 ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งใน อบต.-ประธานสภาฯ) ท่านได้จากไป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.40 น. ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 59 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และจะทำการฌาปนกิจ ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ

IMG_1141IMG_1145IMG_11351234

อาลัยยิ่งคุณพ่อไมล์ มูลเทพ1IMG_1115IMG_1119121IMG_1097IMG_11041IMG_1111IMG_1112คุณพ่อไมล์ มูลเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.อบต.หมู่ที่ 6) เสียชีวิตจากสาเหตุ ไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 17.20 น.ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ และผู้ที่เป็นเจ้าของคำกลอนข้างล่างนี้  ข้าพเจ้าขออนุญาตในการนำออกเผยแพร่  เพื่อให้ผู้สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป จะปฎิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นครับ ขอดวงวิญญาณของท่านผู้ที่ล่วงลับกลับสู่สรวงสวรรค์ขั้นทิพย์วิมาน …เทอญ   (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)

1

2

แม่สีดาอาลัย คุณแม่สีดา ดวงเข็ม  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น.

รายนามเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม ระหว่างวันที่ 2226 ตุลาคม พ.ศ.2557  คลิกดาวน์โหลด

รายนามผู้นำพวงหรีดมาเคารพศพ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม ระหว่างวันที่ 2226 ตุลาคม พ.ศ.2557  คลิกดาวน์โหลด

อนุสรณ์งานฌาปนกิจคุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  ณ เมรุวัดสำราญจิต วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1234

ยายสีดา 1

การ์ดศพพับการด์ศพ2พับหลังแก้ไข

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม

ชาตะ   4 มิถุนายน พ.ศ.2468         มรณะ  22 ตุลาคม พ.ศ.2557

รวมสิริอายุ  90 ปี

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2466 ที่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของคุณตา สิมมา-คุณยายอึ้ม อาราษฎร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  คุณตาสิมมา และ คุณยายอึ้ม เป็นคนชาวบ้านหนองค้อ ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประมาณ พ.ศ.2464 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประวัติส่วนตัวของ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม

เจ้าภาพ

พณฯ เสริมศักดิ์-คุณนายระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช

พ.อ.(พิเศษ)พิทักษ์พล-ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์

อาจารย์สุนทร-อาจารย์ประดับ  ดวงเข็ม          (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางอมร-นายสมาน  ประทุมวิง                       (บุตรสาว-บุตรเขย)

นายทินกร-นางวันทา  ดวงเข็ม                       (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางสมร-นายสมบูรณ์  ภาระหันต์                   (บุตรสาว-บุตรเขย)

นางสมัย-นายรักษ์  ชิดนอก                            (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูลำไย-คุณครูสุพจน์  ชาญตะกั่ว             (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูสัมฤทธิ์-คุณครูสมพิศ  ดวงเข็ม             (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

ผู้ใหญ่อรุณ-นางประนอม  ดวงเข็ม                  (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

คุณครูเนาวรัตน์-นายสมชาย  ศิริสุทธา            (บุตรสาว-บุตรเขย

พร้อมหลาน เหลน และญาติ ทุกคน

……สิ่งใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง  ทุกสิ่งล้วน ต้องผุพัง เสื่อมสิ้น  เหลือสิ่งแท้คือ กุศลกรรม บุญ ความดี  เป็นที่พึ่ง ให้แก่ตน ในทุกยาม….

เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ  คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา  และไมตรีจิตอันสูงส่งของท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ  พร้อมญาติมิตรทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม  นำพวงหรีดมาเคารพศพผู้วายชนม์  ตลอดจนร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง  หรือการต้อนรับไม่ทั่วถึง ทางเจ้าภาพขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  และจะขอระลึกถึงพระคุณนี้ตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่าน….จากคณะเจ้าภาพ

ครูถวิล

1654

♥♥ที่ระลึกงานฌาปนกุจศพอาจารย์ถวิล เนาวนนท์ ณ เมรุวัดสุตาราม  บ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1625

♥♥♥อนุสรณ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  คุณแม่หวัน คิดเข่ม ณ เมรุวัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลืกดาวน์โหลด

อนุสรณ์งานฌาปนกิจ

คำกลอนงานศพคุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว♥♥♥อนุสรณ์งานฌาปนกิจ คุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

พ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์รูปภาพ2hpqscan0002

อาลัยพี่ชาย

               มิใช่เพียงเป็นผู้เคยรู้จัก

แต่คือหลักหัวใจในทุกที่

มากความรักเมตตาเอื้ออารี

อยู่ในกรอบประเพณีที่สมควร

               ยังจำซึ้งตรึงใจไม่เคยเลืือน

เป็นพี่เพื่อนเป็นครูดูครบถ้วน

เป็นผู้คอยระวังภัยทั้งมวล

ยิ่งทบทวนยิ่งเห็นความเป็นจริง

                ด้วยความดีมีพร้อมน้อมเคารพ

พี่จงพบสุคติวิเศษยิ่ง

กุศลใดที่เคยสร้างขออ้างอิง

เชิญขวัญมิ่งสู่เมืองฟ้าด้วยอาลัย…

♥♥♥กำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดงานฌาปนกิจศพ  คลิกดาวน์โหลด 

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-อาลัยพ่อ-คลิกดาวน์โหลด
♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-ขอขมาพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน