อื่นๆ

กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  40190 

             ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุบ้านโนนธาตุที่เจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และผู้สูงอายุที่พิการทุกลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  รวมทั้งผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นดังนี้

1. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ครั้งละ 500 บาท

2. ให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทุกคนที่อาศัยอยู่บ้านโนนธาตุรายละ 1,000 บาท

              การดำเนินการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุบ้านโนนธาตุในครั้งนี้หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากลูกหลานชาวบ้านโนนธาตุ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  โดยจะรวบรวมใน วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2554  ที่บ้านโนนธาตุ  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย 

              ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระธาตุโนนยาชี ปู่ตาหลวงเทพ ปู่ตาหลวงวัง จงปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ สมบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดกาลนานเทอญ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้บริจาคสมทบกองทุน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุ บ้านโนนธาตุ ม.9  ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น   

  1. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุฯที่เจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล รายละ500 บาทต่อปี
  2. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุฯที่เสียชีวิต รายละ 100 บาท
  3. ให้การช่วยเหลือพระภิกษุทุกรูปที่จำวัดอยู่ที่วัดอัมพ -วัน บ้านโนนธาตุ เมื่ออาพาธ หรือมรณะภาพ จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้สูงอายุฯ

***** ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป *****

(หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุฯ)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน