จำแนกเขตด้านธรณีวิทยา-ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

จำแนกเขตด้านธรณีวิทยา

IMG_4380

 แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

จำแนกเขตด้านธรณีวิทยา-ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม

 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด) สำนักงานใหญ่ 599 หมู่ที่ 2  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 โดย…คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการ โทร.08-1974-7767 ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อโครงการการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม หรือมีค่าสารละลายรวมสูง ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โครงการการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………..…………

จำแนกเขตด้านธรณีวิทยา

1.การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยา (Khonkan_Book) 

2.แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่น (Map_Khonkan_geo_1) 

3.ขอบเขตอุทยานแห่งชาติโดยประมาณ (Map_Khonkan_กธส_1) 

4.แผนที่จำแนกเขตทรัพยากรแร่ จังหวัดขอนแก่น (Map_Khonkan_min-z_1) 

5.แผนที่จำแนกตามความต้องการการใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม (Map_Khonkan_min_1) 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน