สินค้า OTOP ตำบลโนนธาตุ

สินค้า OTOP ตำบลโนนธาตุ และของดีอำเภอหนองสองห้อง

สินค้า OTOP ตำบลโนนธาตุ1

สินค้า OTOP ตำบลโนนธาตุ และของดีอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

กลุ่มทำขนมข้าวแตน ขนมนางเล็ด  บ้านสำราญ หมู่ที่ ุ4

223224DSC00588DSC00616DSC02772DSC02779DSC02780DSC02781

กลุ่มทำขนมข้าวแตน ขนมนางเล็ด  บ้านสำราญ หมู่ที่ ุ4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 40190  ประธานกลุ่ม  นางไพรวรรณ  ประทุมวิง   โทร.08-7852-2412

กลุ่มทอเสื่อกก  บ้านโคกสูง หมู่ที่ ุ6

1234

 การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มทอเสื่อกก  บ้านโคกสูง หมู่ที่ ุ6

กลุ่มทอเสื่อกก  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9

7586

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มทอเสื่อกก  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9

กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1235

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

1234

5678

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

กลุ่มน้ำยาล้างจาน  บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

5678

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มน้ำยาล้างจาน  บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

กลุ่มน้ำยาล้างจาน  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

1234

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มน้ำยาล้างจาน  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

1234

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

กลุ่มเจียรนัยพลอย  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11

1234

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กลุ่มเจียรนัยพลอย  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 262/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน