คำขวัญประจำตำบลโนนธาตุ

คำขวัญประจำตำบลโนนธาตุ

คำขวัญประจำตำบลโนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง เอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตำบล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดในครั้งนี้ จำนวน 53 คน อ่านรายละเอียดคลิก คำขวัญประจำตำบลโนนธาตุ 

ข้อมูลโดย…สมชาย อุทัยประดิษฐ์                                                                                                     14 พฤษภาคม 2556  

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน