ใบลาน (หนังสือผูก)

ใบลาน (หนังสือผูก)

ใบลานหนังสือผูก

ใบลาน-หนังสือผูก

hpqscan0011

คนอีสาน วิถีชีวิต ผูกพันอยู่กับท้องนา คนรุ่นเก่าคนเฒ่าคนแก่ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งท่านเหล่านั้นมีเรื่องเล่าและสิ่งดีๆ มากมาย บางเรื่องราวไร้การบันทึก และนับวันจะเลือนหายไป ขออนุญาตท่านผู้เขียน และ ท่านผู้ที่เป็นเจ้าของใบลาน (หนังสือผูก) ข้างล่างนี้ ในการนำผลงานของท่านเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือคิดเป็นอย่างอื่น…ข้อมูลโดย…นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  (20 เมษายน 2556)

1

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที 1 คลิกดาวน์โหลด 

 

 

 

1ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 

 

 

1ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 3 คลิกดาวน์โหลด 

 

 

 

 

……………………………………………………..

หนังสือก้อม (หนังสือใบลานสั้น)

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที 1 คลิกดาวน์โหลด 

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 3 คลิกดาวน์โหลด 

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 4 คลิกดาวน์โหลด 

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 5 คลิกดาวน์โหลด 

ใบลาน (หนังสือผูก) เล่มที่ 6 คลิกดาวน์โหลด 

……………………………………………………..

ใบลาน (หนังสือผูก) จาก http://www.google.co.th

โครงการอนุรักษ์ใบลาน ชมคลิปคลิก http://www.youtube.com/watch?v=3RPFNHJyEu0

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน