มติ ก.อบต.ขอนแก่น

 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น http://www.kklocal.go.th/

มติ ก.อบต.ขอนแก่น อ่านทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

มติ ก.อบต.ขอนแก่น ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน