วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี)

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน