การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ป้ายรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556) IMG_4746 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (5-5-55)  อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายสุชัย  บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอหนองสองห้อง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีบวงสรวง ในวันเสาร์ที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี มีบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมพิธี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/2  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/3 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/4  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55)ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปทั้งหมดคลิก  รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับมอบพระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่ 5 ที่ได้มอบเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน 50,000 บาท  และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตามที่อำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง ได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” ไว้เป็นที่เคารพสักการะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และประกอบพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช รวมถึงงานพิธีอื่นๆ นั้น  บัดนี้การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อำเภอหนองสองห้อง จึงได้กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน พร้อมทั้งจัดพิธีบวงสรวงฯ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อ่านรายละเอียดและกำหนดการ คลิกดาวน์โหลด อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายสุชัย  บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอหนองสองห้อง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้าง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง ในวันที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง งานการเงินและบัญชี (เสมียนตราอำเภอ) โทรศัพท์ 0-4349-1111, 0-4349-1274  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2  spot รณรงค์เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5(ขนาดไฟล์ 51.0 MB) spot รณรงค์สมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน ส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้อง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มียอดเงินสดที่รับเข้ามาแล้ว จำนวน 1,265,763  บาท บัญชื่อรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2555) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการสมทบทุนการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานวันสตรีสากลและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ยอดสตรีศรีหนองสองห้อง” ในสาขาต่างๆ จำนวน 23 คน ในวันดังกล่าวด้วย  IMG_8646IMG_8667           การจัดพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม ของทุกปี) เดิมจะใช้เวทีชั่วคราวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ดังภาพ) การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 (ขนาดไฟล์ 7.46 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1  การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 (ขนาดไฟล์ 9.40 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2  รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ยอดสตรีศรีหนองสองห้อง” ในสาขาต่างๆ จำนวน 23 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ยอดสตรีศรีหนองสองห้อง” ในสาขาต่างๆ จำนวน 23 คน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด   นายสุชัย บุตรสาระ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอหนองสองห้อง โดยมีการต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2554  ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการระดับสูง) อำเภอหนองสองห้อง แทน นายธวัชชัย รอดงาม ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการระดับต้น) อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554 ในการนี้ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งมีชาวอำเภอหนองสองห้องร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้และได้จัดซุ้มอาหารร่วมให้การต้อนรับด้วย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นเวลาในช่วงสั้นๆ ท่านได้สร้างผลงานฝากไว้ให้กับชาวอำเภอหนองสองห้อง มากมาย เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะท่านได้นำชาวอำเภอหนองสองห้อง ทำการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนแล้วเสร็จ และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีบวงสรวง ในวันเสาร์ที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี มีบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมพิธี และท่านได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น นายอำเภอน้ำพอง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนบารมีของรัชกาลที่ 5 ซึ่งท่านได้ร่วมสร้าง อำนวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัว เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปครับ (สมชาย อุทัยประดิษฐ์) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

28 Responses to “การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5”

 1. Demetra พูดว่า:

  I drop a leave a response each time I especially enjoy a article on a site
  or I have something to add to the discussion. It is a result of the
  passion displayed in the article I browsed. And on this post การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
  รัชกาลที่ 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ.
  I was actually excited enough to leave a commenta response :) I do have
  2 questions for you if you do not mind. Could it be just me or do
  some of the remarks look like they are written by brain dead
  folks? 😛 And, if you are writing at other social
  sites, I’d like to follow everything fresh you have to post.
  Could you list the complete urls of all your shared pages
  like your linkedin profile, Facebook page or twitter
  feed?

 2. Carmelo พูดว่า:

  My brother suggested I might like this website.

  He was totally right. This post actually made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this information!
  Thanks!

 3. Jefferson พูดว่า:

  First of all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d
  like to ask if you do not mind. I was interested to find
  out how you center yourself and clear your head before writing.

  I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my
  ideas out. I do enjoy writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin.
  Any recommendations or hints? Thanks!

 4. Quinton พูดว่า:

  Ahaa, its pleasant dialogue concerning this paragraph
  at this place at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 5. Gilberto พูดว่า:

  Hello my loved one! I want to say that this article is
  awesome, nice written and include approximately all vital infos.
  I would like to look more posts like this .

 6. Garry พูดว่า:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles
  or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this info So i am happy to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot surely will make sure to do not forget this website
  and give it a look on a continuing basis.

 7. Allen พูดว่า:

  Yes! Finally something about desktop backgrounds for free download.

 8. Maryjo พูดว่า:

  My brother suggested I might like this website. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine
  just how much time I had spent for this information!
  Thanks!

 9. Jamison พูดว่า:

  I visit every day some websites and information sites to read
  articles, except this blog gives feature based posts.

 10. Latisha พูดว่า:

  It’s not my first time to pay a visit this website, i am visiting this web
  page dailly and obtain nice facts from here every day.

 11. Lula พูดว่า:

  I think the admin of this web page is truly working hard in support of
  his web page, as here every material is quality based
  data.

 12. Jefferson พูดว่า:

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the
  nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about.

  I am very happy that I found this in my hunt
  for something relating to this.

 13. Rebbeca พูดว่า:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 14. Marilynn พูดว่า:

  What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and
  your views are fastidious in favor of new people.

 15. Leroy พูดว่า:

  Good way of explaining, and nice piece of writing to obtain information regarding my presentation topic, which i am going to present in
  university.

 16. Bobbie พูดว่า:

  Your way of explaining the whole thing in this post
  is actually fastidious, every one be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.

 17. Joe พูดว่า:

  Its not my first time to visit this web site, i am visiting this web
  site dailly and obtain nice data from here every day.

 18. Candida พูดว่า:

  It’s in fact very complicated in this full of activity life to listen news on TV, thus
  I simply use web for that purpose, and get the hottest news.

 19. Vania พูดว่า:

  Incredible quest there. What happened after? Good luck!

 20. Emory พูดว่า:

  Thanks for some other wonderful article. The place else may just anyone get that kind
  of info in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such
  info.

 21. Johnathan พูดว่า:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own
  weblog and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.

  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 22. Brianne พูดว่า:

  Hi there! This post couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I most certainly will send this post to him.
  Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 23. Margret พูดว่า:

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
  It was really informative. Your website is useful.
  Thank you for sharing!

 24. Huey พูดว่า:

  I do agree with all of the ideas you’ve offered to your post.
  They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners.
  May just you please extend them a little from subsequent
  time? Thank you for the post.

 25. Eva พูดว่า:

  Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes which will make the biggest changes.
  Thanks for sharing!

 26. Jamie พูดว่า:

  You’ve made some really good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 27. […] อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายสุชัย  บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอหนองสองห้อง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบ ร้อยแล้ว และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีบวงสรวง ในวันเสาร์ที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี มีบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมพิธี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก […]

 28. shameless s09e08 online พูดว่า:

  What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this web site; this website contains amazing and
  genuinely good material in favor of readers.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน