แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน1446666reddown | Neo Hair Lotionด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  อำเภอหนองสองห้อง ว่า มีแผนจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด  บริเวณทางออกหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภาค  จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้า  ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลหนองเม็ก – บ้านกอก  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้หากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  อำเภอหนองสองห้อง  ปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าตามปกติต่อไป

หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
1.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองเม็ก
2.บ้านหนองกุง ต.หันโจด
3.บ้านหันโจด ต.หันโจด
4.บ้านหนองหญ้าขาวน้อย ต.หันโจด
5.บ้านสำราญน้อย ต.โนนธาตุ
6.บ้านสำราญใหญ่ ต.โนนธาตุ
7.บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนธาตุ
8.บ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ
9.บ้านดอนหัน ต.โนนธาตุ
10.บ้านโนนสวัสดิ์ ต.โนนธาตุ
11.บ้านชาด ต.โนนธาตุ
12.บ้านสว่าง ต.โนนธาตุ
13.บ้านโคกสูง ต.โนนธาตุ
14.บ้านโนนแต้ ต.โนนธาตุ
15.บ้านกอก ต.โนนธาตุ
PEA หนองสองห้อง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
โทรศัพท์ 043-491147

อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน