สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 อบต.โนนธาตุ20210104_104144reddown | Neo Hair Lotionสวัสดีปีใหม่ 2564

 “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี…”

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท
มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์
มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป
มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง…

      ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล   บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส
การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ        อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน                      

      ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด     ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน
ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน       ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ…

reddown | Neo Hair Lotionขอขอบคุณ

1.นายสมชาย  ยันบัวบาน  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาหนองเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ได้อวยพรปีใหม่ 2564 และมอบของที่ระลึก (23 ธันวาคม 2563)

spot ปีใหม่ 2564

โดย …นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน