การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ

1212133456789161514141012reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลโนนธาตุ (หน่วยเลือกตั้งที่ 1-11) เข้ารับการอบรม

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

ตำบลหนองเม็ก, ตำบลโนนธาตุ, ตำบลดอนดั่ง, ตำบลคึมชาด, ตำบลสำโรง, ตำบลหันโจด และ ตำบลวังหิน

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

วิทยากรในการฝึกอบรม
1.นายภรัณยู ประสิทธิสาร ปลัด อบต.หนองเม็ก
2.นายคณิศร แอแปป้ญญะ ปลัด อบต.หันโจด
3.นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัด อบต.โนนธาตุ
power point การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบต.โนนธาตุ/อบต.หันโจด/อบต.หนองเม็ก) อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน