การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

116123457897IMG20201201100059160894160895160939160941160942161029161030161031reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายสามแยกหนองแวง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3-บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และ สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ อาจารย์สมบัติ  หาดวรรณ  ที่ได้สนับสนุนรถไถนา เพื่อปรับเกลี่ยหินคลุกซ่อมแซมถนน  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมพงศ์  สุจิตร

2.นายโกสินทร์  นาสิงห์

3.นายประเสริฐ  เลิศภักดี

4.นายมนัสชัย  โตอุตชนม์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน