กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563

1182345678910121114151619202122reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และนางรำ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563  เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น (จุดรำบวงสรวง ถนนดรุณสำราญ เส้นทางสถานีรถไฟ)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีนางรำที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน 36 คน

ด้วย จังหวัดขอนแก่น  กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่น  ที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมือง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย  เผยแพร่สู่สายตาประชาชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุโนนธาตุ  ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน