ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0002ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0003ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0004ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0005ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0006ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0007ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0008ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0009ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0010ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0011ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0012เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สจ. reddown | Neo Hair Lotionด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00-17.00 น. อำเภอหนองสองห้อง แบ่งเขตเลือกตั้ง 2 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง, ตำบลดงเค็ง, ตำบลตะกั่วป่า, ตำบลหนองไผ่ล้อม, ตำบลดอนดู่ และตำบลหนองสองห้อง

1เม้งอธิวัฒน์

 

 

 

 

 

เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย

ตำบลหนองเม็ก, ตำบลโนนธาตุ, ตำบลดอนดั่ง, ตำบลคึมชาด, ตำบลสำโรง, ตำบลหันโจด และ ตำบลวังหิน

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0013ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0014ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0015

 

 

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน