การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอำเภอหนองสองห้องจำนวน 13 กองทุนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้องโดยมี การแสดงนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกิจกรรมประกวดการออกกำลังกายของกองทุน 13 กองทุน ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพของกองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพสต.) ทั้ง 2 แห่ง อสม. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงว่า เป็นกองทุนระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปี 2554 ระดับเกรด A+ ผลการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอนวัตกรรมกองทุน  ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการออกกำลังกาย   และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2555  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

-การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปี 2554 ระดับเกรด A+ และพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมโดยนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

-การนำเสนอนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ/นวัตกรรม อสม. ต่อคณะกรรมการและผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

-เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกันจัดบูธ เพื่อจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมซึ่งมี 3 รายการ คือ ห่วงเสียบหลัก สะพานโค้งบริหารหัวไหล่ และบาร์คู่นวดฝ่าเท้า ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

-การประกวดมหกรรมการออกกำลังกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับรางวัลชมเชย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

-การประกาศผลการแข่งขันและการมอบรางวัลสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าประกวด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน