ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดย สำนักงาน กกต.ขอนแก่น

123ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมการสื่อสารกับเครือข่ายเอกชน  ประชชาชนและพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง ที่มีเนื้อหารณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น  และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิปวีดีโอรู้ทันเลือกตั้งกับ กกต.

ตอน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งระวังต้องโทษ

ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

สปอร์ตวิทยุรอบรู้เลือกตั้งกับ กกต.ขอนแก่น

1.ตอน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

2.ตอน ร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

3.ตอน การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

4.ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพอินโฟกราฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

1. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง2. จิตสำนึกพลเมือง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน