ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยภายในงานท่านจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง  คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกบัญชี  คลินิกกฎหมาย  คลินิกข้าว  คลินิกหม่อนไหม  และคลินิกอื่น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงสินค้าด้วนเครื่องจักรกลการเกษตรจากภาคเอกชน  การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนของอำเภอหนองสองห้อง  และสินค้าเกษตรต่าง อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1009/2214 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน