ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งดับไฟฟ้าในเขต อบต.โนนธาตุแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน 17 มิถุนายน 2563 (11)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายชำรุด บริเวณบ้านหนองเม็ก  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  เป็นเหตุให้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้

reddown | Neo Hair Lotion

    “ดับไฟใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน