โครงการธนาคารอาหารอำเภอหนองสองห้อง (FOOD BANK)

187910111226124517IMG20200525094606133วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอ) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดกิจกรรมเปิดตัว Kick 0ff โครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

เวลา 09.00 น.

-หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกัน ณ บริเวณที่เปิดตัวโครงการ

เวลา 09.15 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดงาน

-พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

-นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวเปิดโครงการ

-พิธีรับมอบพันธ์ุพืชพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่จุดตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองสองห้อง, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดู่, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก

-พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (FOOD BANK) แก่ผู้นำท้องถิ่น 13 แห่ง

-ถ่ายภาพร่วมกัน ประธานและผู้มาร่วมงานปลูกผักสวนครัว/เสร็จสิ้นภารกิจ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน