การสำรวจเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

12356781514111213261698491716วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ในพื้นที่ของ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 06.00-06.45 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หลังจากเหตุการณ์สงบ  ได้รับแจ้งว่ามีที่อยู่อาศัยและยุ้งข้าวของประชาชนได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้ล้มขวางถนน  ซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชน  ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะกรรมการได้เข้าทำการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป  ขอขอบคุณ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่อำนวย  แก้วนอก  เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนมา ณ โอกาสนี้

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย

1.นายจอด  ศิริเมล์    บ้านเลขที่ 67    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

2.นายวุฒิกร  เสริมแสง  บ้านเลขที่ 103    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

3.นายกลม  เหล่ามา    บ้านเลขที่ 27    ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

4.นายสุริยัน  ปะตังเวสา   บ้านเลขที่ 114    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

5.นางสุรินทร์   นาเขียว    บ้านเลขที่ 42    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

6.นางบาน   หวังเฝ้ากลาง    บ้านเลขที่ 66    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

ในเรื่อง่ดังกล่าว  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในวันที่ 10-13พ.ค 63 และ กอปภ.กลาง ได้แจ้งประสานจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เพื่อดูแลประชาชนแล้วนั้น
ในขณะนี้ปรากฏว่า พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ประชาชนและพื้นที่การเกษตรในบางพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน