การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/2563 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

708342708338708336708337708343708339708340708341วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ครั้งที่ 4/2563) ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.การดำเนินการป้องกันกรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

2.สรุปข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจากระบบ Thai QM กรมการปกครอง

3.การประชาสัมพันธ์สำหรับสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของรัฐบาล

4.แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ใบยินยอมปฏิบัติตัว ให้ผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โควิด 19 ถูกแยกกัก หรือกักกัน ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน