การดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ

114846299822862345678910111213141516วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุไฟลามทุ่งบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ  หลังจากได้รับแจ้งเหตุ  ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และได้นำรถดับเพลิงออกปฎิบัติหน้าที่ ณ บริเวณจุดที่เกิดเหตุ  พบว่าเพลิงได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากมีลมกรรโชกแรง  เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ  สกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังที่พักอาศัยและคอกสัตว์ของชาวบ้าน  จนกระทั่งเวลา 14.25 น.เพลิงจึงสงบ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้หยุดเผาในไร่นา  พื้นที่ทางการเกษตร เพราะจะทำให้ดินเสื่อมโทรม  เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และผิดกฎหมายด้วย

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายประเสริฐ   เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3.นายสมพงศ์    สุจิตร     พนักงานขับรถ

4.นายศุภฤกษ์   ภิรมกิจ    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

5.นายประเสริฐ   เกียรตินอก    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10

6.นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

7.นายกายสิทธิ์   ปฏิรูปา   ผู้ใหญบ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

8.นายสมลือ   ก่อชัย          กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

9.นางนิตย์    เกียรตินอก    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

10.นายเขียว   เนาวราช     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

11.นายไพฑูรย์    ปีแหล่     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

12.นายสมพร    พร้าวไธสง    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

13.นางไพรัตน์    โนนลือชา    กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ภาพการดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด หมู่ที่ 10 – สำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน