การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563

123420200127_143851(0)20200127_14450020200127_15145520200127_14541820200127_15071720200127_17494920200127_18061020200128_0922402320200128_09235620200128_092527วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วม  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์สินค้า  กลุ่ม OTOP  และการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ที่ได้ร่วมตกแต่งปราสาทข้าว  รถขบวนแห่  และเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

444การประกวดข้าวต้มมัดการประกวดไก่พื้นเมืองการประกวดผ้าไหมพื้นเรียบการประกวดส้มตำลีลาการประกวดแหมนมหมู แหนมเนื้อ4441แอโรบิค

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/52  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1019/40 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/155 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน