การมอบนโยบายและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

123456782456วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบนโยบายและกล่าวอวยพร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นโยบายที่สำคัญ

1.ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อฟัน่าอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ ขอให้นำแต่สิ่งดีๆ มาใช้ในปี 2563  สำหรับสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า

2.ปัญหาในที่ทำงานอย่านำกลับไปรวมกับที่บ้าน เพราะจะทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข  ค่อยๆ แก้ไขปัญหาที่มีด้วยความมีสติ

3.ขอให้ทุกคนมีความประหยัด  มัธยัสถ์  เพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

4.ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน