การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

20191205_09380120191205_09333820191205_09341020191205_09183620191205_09203020191205_09540820191205_08431920191205_08422420191205_09540820191205_08505720191205_08431920191205_095841วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ  ดอกไม้สีเหลือง  และธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานตลอดต้นเดือน ธันวาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

ช่วงเช้า

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 06.00 น. -ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 06.30 น. -พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

เวลา 07.00 น. -นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามที่จัดพิธี ฯลฯ

2.พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 09.00 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ

หนองสองห้อง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.30 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ถวายพานพุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ (1 พานพุ่ม)

เวลา 10.00 น.  -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีและเข้าประจำจุด ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

-ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

-ประธานในพิธีนำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ถวายบังคม เสร็จพิธี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 466/2562  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน