การย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

2467891011121310102019_๑๙๑๐๑๐_000210102019_๑๙๑๐๑๐_003510102019_๑๙๑๐๑๐_004310102019_๑๙๑๐๑๐_0067123141วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยทีมงาน ได้ทำการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 3 ต้น ที่บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไข และได้ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับการดำเนินการในครั้งนี้  ได้รับแจ้งจาก นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด  ขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านพร้อมทีมงานได้ทำ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน