ประกาศขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดอกไม้เพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นวันออกพรรษา  ซึ่งในช่วงนี้จนถึงวันออกพรรษา  ในพื้นที่จะมีการขาย พลุ ประทัดและดอกไม้เพลิง  ซึ่งการละเล่นดังกล่าว  อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมาจะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีอำนาจการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง  มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ  ร้านค้า  และประชาชนในพื้นที่ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ  จะออกตรวจกวดขันการจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ตามร้านค้าต่างๆในพื้นที่  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะจำหน่ายได้  และจะจำหน่ายได้เฉพาะในเวลา  06.00-18.00 น.เท่านั้น

2.สำหรับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาต  หากมีการฝฝ่าฝืน  จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.หากมีการเล่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายกับผู้อื่น  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน  ดดยเฉพาะในช่วงวันออกพรรษานี้ห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง  ประทัด  พลุ  ตามสถานที่ต่างๆ  โดยเด็ดขาด  หากผู้ใดฝ่าฝืน  มีความผิดตั้งแต่โทษปรับจนถึงจำคุก  จึงประกาศมาให้ทราบโดยกัน  อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน