การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20190927_141517(0)20190927_14221620190927_14483320190927_152227(0)20190927_16003320190927_16220420190927_14182120190927_141837วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน ทำความเข้าใจในงานนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมยอดขวัญเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่สำคัญในการประชุม

1.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย นายกิตวิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ โดย นายชูเดช เปสุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ จากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.โดย นายเรืองรวี จันทนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน