โครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

20190826_10274320190826_12223055172120190826_132930255172220190826_10052220190826_10355620190826_09074245517241213เลือกตั้ง 22วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม คลิกดาวนฺ์โหลด

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย นายอภินันท์  จันทร์อุุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

1.แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

2.ข้อห่วงใยสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

3.ข้อเน้นย้ำให้พึงระวัง ข้อห่วงใยสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

4.บทบัญญัติเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 (มาตรา 64-74) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน