โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ

20190816_09002920190816_13554720190816_17220620190816_10482320190816_17595520190816_16263920190816_18405120190816_17501620190816_17200020190816_14084320190816_14354420190816_1734211682019_๑๙๐๘๑๗_001220190816_10392320190816_15015120190816_191755วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  โดยมี บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ และชาวตำบลโนนธาตุ ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการประเมิน

1.นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ   ตำแหน่ง  ที่ปรึกษากรมการศาสนา

2.นางสมศรี  แสงแก้ว   ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

การนำเสนอมิติทางศาสนา

-พระครูกันตธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน/เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ

การนำเสนอมิติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-การทอเสื่อกก การทอผ้า บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การทำขนมไทย/ขนมตาล/ขนมนางเล็ด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

-การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การผลิตปลาส้ม บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

-สินค้าทางการเกษตร และอื่นๆ

การนำเสนอมิติวิถีวัฒนธรรม

-เซิ้งนางไซ ประวัติความเป็นมาของการเซิ้ง มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

-กระทง (เรือ) กาบกล้วย ประวัติความเป็นมาของการทำกระทงกาบกล้วย มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ คลิกดาวน์โหลด

โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

https://youtu.be/NSGGbBGccm8?t=8

https://youtu.be/MItZ_tRb3zo?t=11

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน