การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (20 กรกฎาคม 2562)

20190720_09455120190720_09405120190720_09483020190720_10065820190720_104628(0)20190720_10493920190720_105012(0)20190720_10511920190720_10554920190720_11161020190720_10584620190720_12514320190720_12553720190720_100658333920190720_152816วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ซึ่งการดำเนินการ ใน 2 วันที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ (14,18 กรกฏาคม 2562)  หากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 82 คน  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  รวมเงินที่ชาวบ้านบริจาคสมทบ จำนวน 3,890 บาท นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน