การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 (19 กรกฎาคม 2562)

20190719_11202020190719_110940(0)20190719_111049(0)20190719_11113620190719_11153920190719_11171820190719_11405520190719_11421220190719_11481520190719_11551620190719_11574120190719_120438วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562  เนื่องจาก ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง  ฝนทิ้งช่วงในทุกหมู่บ้าน  ทำให้การปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ  ได้รับผลกระทบ  น้ำที่ใช้ในการอุปโภค/บริโภค ไม่เพียงพอ  และให้แต่ละหมู่บ้านรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน