โครงการโนนธาตุ ร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2562 (18 กรกฎาคม 2562)

129345710111013141581617วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ตามโครงการโนนธาตุ ร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2562  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 100 คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มเพิ่มเติมมา ณโอกาสนี้  (รวมเงินสมทบจากชาวบ้าน เป็นเงิน 2,700 บาท)

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน