การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (14 กรกฎาคม 2562)

2341165678910111281415วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 72 คน  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ขอขอบคุณ ท่านนายกสันต์  กัมปณาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจและได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท  สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ด้วย (รวมเงินที่ชาวบ้านบริจาคสมทบ จำนวน 1,700 บาท)

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน