การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ)

20190619_17030620190620_09575220190620_102439220190620_10054220190620_10243920190620_111318S__13770801วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

….ขอกราบขอบพระคุณพระครูกันตธรรมสาร เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ คุณพ่อสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ท่านเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พี่น้อง อสม.โนนธาตุ ทุกคนและภาคีเครือข่าย ท่านอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอหนองสองห้อง ทุกท่าน  ทีมพี่เลี้ยงจาก cup หนองสองห้องทุกคนและน้องๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนธาตุ ทุกคน ที่มีส่วนช่วยดำเนินงานจนทำให้การประเมินวันนี้เป็นที่น่าประทับใจแก่คณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยใจจริงอีกครั้งครับ…นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ

นำเสนองานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ) คลิกดาวน์โหลด

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ) 20 มิถุนายน 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน