ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

1420190615_103623สมัครสมาชิกกองทุนฟื้นฟู_00011สมัครสมาชิกกองทุนฟื้นฟู_000220190616_08032620190616_08035020190616_08030120190616_08253220190616_08260220190616_08323920190616_08324920190616_08412420190616_09002120190616_09012920190616_10105320190616_172613วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562  ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เข้าคูหากาเบอร์เดียว ตำบลโนนธาตุ เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้งคือ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 908 คน

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/2320 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 136/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ที่ กฟก.ขก.0100/ว 0397 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลโนนธาตุ สถานที่เลือกตั้งคือ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 908 คน ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 (วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562) คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศหน่วยเลือกตั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง สรุปผลคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน