โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

20190424_10525820190424_10172320190424_10125920190424_10474320190424_11003820190424_175256(0)20190424_15130920190424_18592220190424_19143323991220190425_09025620190425_10461123990923991723991423991320190425_11385120190425_11485920190425_114241(0)20190425_115426วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  ขอขอบคุณคณะวิทยากรของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการอบรม
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2562
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม

วิทยากรในการฝึกอบรมของอุทยานแห่งชาติตาดโตน

1.นายอาทิตย์   เพชรล้ำ    พนักงานพิทักษ์ป่า  ส.3  หัวหน้าฝ่ายวิชาการนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติตาดโตน

2.ดาบตำรวจนาวิน  ศรีไตรรัตน์  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

3.นายชวิชร์  จารุพันธ์   พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สายตรวจ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

4.นายไพรวัลย์   กงชัยภูมิ   พนักงานราชการ   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา

5.นางสาวอุษา   เสาคำ   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา

6.นางสาวอภัยวรรณ  สีหาทน   พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน