การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

12345678วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 09.30 – 15.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมพงศ์  สุจิตร  พนักงานขับรถยนต์  พร้อมด้วย  นายประเสริฐ  เลิศภักดี  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุมรถบรรทุก (พนักงานขับรถยนต์)  ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-4  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน  ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพ  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้องค์กรและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งทำการทดสอบโดย  บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดสอบ  และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน