การรดน้ำขอพรนายอำเภอ (พ่อเมืองหนองสองห้อง)

20190411_11005320190411_11094220190411_11055020190411_11011820190411_11213820190411_11214220190411_112332(0)20190411_112659(0)20190411_11270720190411_11355120190411_11482820190411_114003(0)20190411_11505420190411_11545220190411_11545920190411_120020วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองสองห้อง (นายชุมพิชญ์ เดชะรัตน์ นายอำเภอหนองสองห้อง)  เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีไทย  ประจำปี 2562  ณหอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้นำ “แหนมทอด”  มูลค่า 1,500 บาท  เข้าร่วมสมทบในงานนี้ด้วย

กำหนดการในการรดน้ำขอพร

เวลา 10.45 น.

-ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมกัน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 11.00 น.

-นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง เดินทางถึง ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

-นายอำเภอหนองสองห้อง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระ

-นายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา สรงน้ำพระพุทธรูป

-ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง เป็นต้วแทนนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง กล่าวขอพรจากนายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา

-นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวขอบคุณและให้พร

-หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง รดน้ำขอพรจากนายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา

-เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน